Undergraduate Notice

Notice
번호제목작성자날짜조회
1023[학부세미나] 2023-1학기 6월 14일 강연 안내 img2023-05-30149
1016[학부세미나] 2023-1학기 5월 3일 강연 안내 img2023-04-27123
1018[학부세미나] 2023-1학기 5월 24일 강연 안내 img2023-05-1762
1017[학부세미나] 2023-1학기 5월 17일 강연 안내 img2023-05-06178
1011[학부세미나] 2023-1학기 4월 26일 강연 안내 img2023-04-2058
1007[학부세미나] 2023-1학기 4월 19일 강연 안내 img2023-04-1678
990[학부세미나] 2023-1학기 3월 8일 강연 안내 img2023-03-02293
997[학부세미나] 2023-1학기 3월 29일 강연 안내 img2023-03-22204
994[학부세미나] 2023-1학기 3월 22일 강연 안내 img2023-03-16195
993[학부세미나] 2023-1학기 3월 15일 강연 안내 img2023-03-09224
924[학부세미나] 2022-2학기 학부세미나 강연일정 및 출석인정방법 안내 file2022-09-01227
926[학부세미나] 2022-2학기 9월 7일 강연 안내2022-09-02142
932[학부세미나] 2022-2학기 9월 28일 강연 안내 img2022-09-2173
931[학부세미나] 2022-2학기 9월 21일 강연 안내 img2022-09-1695
930[학부세미나] 2022-2학기 9월 14일 강연 안내 img2022-09-08169
958[학부세미나] 2022-2학기 12월 7일 강연 안내 img2022-11-30109
960[학부세미나] 2022-2학기 12월 14일 강연 안내 img2022-12-0996
949[학부세미나] 2022-2학기 11월 9일 강연 안내 img2022-11-0273
956[학부세미나] 2022-2학기 11월 30일 강연 안내 img2022-11-2493
952[학부세미나] 2022-2학기 11월 16일 강연 안내 img2022-11-09123